Дискусия нищи проблемите при студенските практики в училище
Дискусия нищи проблемите при студенските практики в училище / netinfo
Работна среща по проблемите на педагогическата практика на студентите провеждат Регионалният инспекторат по образованието, директорите на 11 базови училища в Русе и ръководството на Факултет „Природни науки и образование” на Русенския университет.

Дискусията е за подобряване на ефективността на студентските практики в специалностите: „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”, „Български език и история” и „Математика и информатика”.