/ Районен съд
На 16 ноември Районен съд-Русе отвори врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“.

Oсъдиха двама за опит да пренесат през границата 50 кг хероин

Специални гости на инициативата бяха ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“-Русе и техният преподавател старши учител по обществени науки Сияна Мандажиева, които бяха посрещнати в най-голямата съдебна зала на Районния съд, намираща се в централното фоайе на първия етаж в Съдебната палата.

На срещата имаше и представител на русенска медия. Районните съдии Велизар Бойчев /разглеждащ наказателни дела/ и Ивайло Йосифов /разглеждащ граждански дела/ влязоха в ролята на домакини. Срещата започна с прожектиране на кратък информационен филм - „Детско правосъдие“, след което съдия Бойчев обясни на младежите за разделението на властите в Република България, за състава на съда при различните видове наказателни дела и начина на определяне на съдебните заседатели.

От своя страна съдия Йосифов внесе яснота по въпроса каква е ролята на съдията при гражданските дела и чия е инициативата за събиране на доказателства, а именно – на всяка една от страните по делото. Не пропусна да спомене и изключението от това правило, например, при т.нар. „потребителски дела“ - наскоро закупен телефон, който се е повредил или изтеглен бърз кредит, когато съдията може служебно да събира доказателства. На достъпен за учениците език той разказа и за случаите, при които съдията следва да се отведе от разглеждането на едно дело.

На въпрос от един от учениците „Какво прави съдията като не е в съдебно заседание?“ съдия Бойчев обясни многообразието на работата си – писането на решения, мотиви, определения и разпореждания, както и четене на съдебна практика.

Магистратът даде пример с едно дело, по което си е взел отпуск, за да напише мотивите, които са били на 80 страници. По този начин учениците си дадоха сметка за огромния труд, който полагат съдиите за решаването на делата.

Магистратите обясниха кои са участниците и страните в едно съдебно производство, кой къде застава в съдебната зала, какъв е редът за протичане на съдебните заседания, кои са основните принципи на правораздаването в Република България.

Учениците бяха много активни в срещата и не спираха да задават въпросите, които ги вълнуват, а съдиите подробно отговаряха на всеки един от тях. Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Районен съд - Русе цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.