ЦКО – Русе представя средното професионално образование в областта
ЦКО – Русе представя средното професионално образование в областта / снимка: Sofia Photo Agency

Центърът за кариерно ориентиране - Русе към РИО презентира в русенските училища държавния план-прием за учебната 2015/2016 г. в професионалните гимназии в региона. За новата учебна година са обявени 62 специалности от различни професионални направления в 14 училища. В кампанията се изясняват същността и особеностите на професионалното образование,  предлаганите за обучение професии и специалности, степените на професионална квалификация, срок на обучение и придобити документи след завършване. Пред учениците и включилите се родители се обясняват стъпките за кандидатстване след седми клас или след завършено основно образование – приемни изпити, балообразуване, график на дейностите по приемането на ученици.

Подробна информация за всяко училище може да се намери на сайта на РИО-Русе„Национален портал за кариерно ориентиране“ www.orientirane.mon.bg, както и в офиса на ЦКО - Русе, който се намира на бул. „Цар Фердинанд“3А, 5 етаж. Кариерните консултанти информират и провеждат индивидуални консултации с родители и кандидат-гимназисти. В разговор се изясняват перспективите и предизвикателствата за всяка една професия - възможности за трудова реализация и кариерно развитие, длъжности, които могат да се заемат след придобитата специалност по професията.

По заявка на местния бизнес през предстоящата учебна година на територията на област Русе ще се предлага обучение в нови професии и специалности. Това са в ПГ- гр. Бяла: професия Строител-монтажник, специалност Стоманенобетонни конструкции; професия Готвач, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки; професия Фризьор, специалност Фризьорство. В гр. Русе нова специалност предлага ПГСАГ „П. Пенев“ -  професия Компютърен график, специалност Компютърна графика. Бизнесът поема тази част от обучението, която се осъществява в реална работна среда. Провеждайки своята учебна и производствена практика на място във фирмата, учениците се запознават с условията на труд, спецификата на дейностите и изискванията на работодателите.

Дейностите, които ще продължат и в следващите месеци, се осъществяват по проект на МОН „Система за кариерно информиране в училищното образование“ с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.