Червенокръстци преминаха обучение
Червенокръстци преминаха обучение / снимка:БЧК Русе

16 председатели на дружествата в Русенската Червенокръстка организация премиха обучение на тема „Повишаване на организационния капацитет на председателите на дружествата в условията на динамично променящата се социална среда”. Обучението се проведе съобразно изискванията за провеждане на обучения в системата на Българския Червен кръст и бе основано както на натрупания опит при справянето в критични бедствени ситуации на доброволните спасителни екипи, така и на актуализиране на информацията за организационното развитие на Червенокръстката организация на различни нива.

Като важна част от обучението бе систематичното поднасяне на информацията за структурата, функциите и задачите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец  и на съществуващата нормативна база на Български Червен кръст. Всички председатели бяха запознати и с темата за значимостта на „тихите бедствия” като  бяха представени различни практически случаи от различни части на света.  Водещи на обучението бяха Антоанета Ябанозова – Гл. специалист БМЧК и Павлин Петров – експерт „ОРСП”.