Център за равнопоставеност на хората с увреждания в РУ
Център за равнопоставеност на хората с увреждания в РУ / DarikNews, архив

Център за равнопоставеност на хората с увреждания се основава в Русенския университет. Инициативата е по проект MIS-ETC Code 543 „Създаване на партньорска мрежа от равнопоставени центрове за хора с увреждания”, финансиран от Програмата за Трансгранично сътредничество Румъния – България 2007 – 2013, в който активен участник е студентският клуб на русенското висше училище „Различни, но равни“.

По проекта в Русе са проведени вече три събития, на две от които Русенският университет беше домакин, тъй като е една от малкото публични институции, която може да предостави достъпна среда за хора с увреждания и развива съществена дейност в това направление. Решението Центърът за равнопоставеност на хората с увреждания в Русе да бъде в Русенски университет, като студентският клуб „Различни, но равни” ще поеме функциите му, беше обявено на срещата от 11-12 октомври. За целта ръководството на висшето училище предоставя компютърна система и принтер за оборудване на Центъра. Определянето на университета за място на този Център е признание за усилията му да създава достъпна среда.

Основаването на Центъра е добра практика, която може да послужи като модел за развитие на аналогични проекти по Трансграничното сътрудничество Румъния – България за следващия програмен период 2014 – 2020.