Бюджетът на Община Русе за 2012 с 10 млн.лв. по-малко
Бюджетът на Община Русе за 2012 с 10 млн.лв. по-малко / Дарик Русе, Искра Георгиева

След Нова година в Общината предстоят съкращения, но кадрите в охранителното звено КООРС почти няма да бъдат засегнати. Структурата е необходима и ще продължи да работи, като ще се направи всичко възможно да се увеличи събираемостта на наложените глоби. Желанието на общинското ръководство е да бъде създадена общинска полиция, но към момента няма ресурс за това.

Кметът съобщи още, че бюджетът на Общината за следващата година е 72 млн. лв.-с 10 млн. лв. по-малко от тази. Това ще затрудни особено дейностите по почистване, обясни той. Ще се търсят начини за увеличаване на приходите и събиране на несъбраните вземания. Хубавото е, че Общината завършва годината без задължения, каза още Стоилов.