/ НАП Русе
Нова брошура „Здравни вноски“ разпространяват съвместно офисът на НАП и Регионалната служба по заетостта в Русе. Тя се отнася най-вече за безработни, които не получават обезщетения за безработица, студенти над 26 години, които не работят и други лица, които не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване.

Последни дни за подаване на данъчните декларации

Тази нейна насоченост предопределя сътрудничеството между двете институции да я предлагат на своите клиенти в 16 техни офиса в Русенска, Разградска, Силистренска и Търговищка области. В брошурата на популярен език е посочено, че, след възникване на задължението за самоосигуряване, в срок до 25-то число на следващия месец лицата трябва да подадат в офис на НАП по постоянен адрес Декларация образец 7 и да внесат първата си вноска.

Например, ако от 1 април гражданинът е в качество на безработен и трябва сам да внася здравноосигурителни вноски, то до 25 май трябва да подаде Декларация 7 и да внесе 20, 40 лв., колкото е минималният едномесечен размер за 2018 г.

Пояснено е, че дължимите здравноосигурителни вноски се внасят в размери, определени за съответните периоди, за които се дължат – ако лицето не е издължило вноската си напр. за май 2015 г., трябва да я внесе в съответния размер за този месец и конкретната година, както и съответната лихва към датата на внасяне на пропуснатата вноска.

Професионална гимназия по икономика и управление отбеляза 135 години

В брошурата е отбелязано, че здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 месечни вноски за период от 36 месеца, а се възстановяват при условие, че са платени всички здравноосигурителни вноски през последните 5 години т.е. за 60 месеца.

Пояснено е как всеки може сам да провери здравноосигурителния си статус на сайта на агенцията www.nap.bg или на нейния информационен телефон 0700/ 18-700, както къде и как да се платят здравните вноски. Полезна е информацията как да постъпите , ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но все още това не е отразено в системата, а трябва да постъпите спешно в болнично заведение.