Богати и известни в настоятелството на Русенския университет
Богати и известни в настоятелството на Русенския университет / netinfo
Атанас Бобоков – председател на Надзорния съвет на ПРИСТА ОЙЛ АД, Иван Соколов – изпълнителен директор на ОРГАХИМ АД, Пламен Великов – изпълнителен директор на МЕГАХИМ АД, Емил Вичев – управител на АТОМЕНЕРГОМОНТАЖ, ООД, Симеон Рангелов – главен архитект на Русе, са членове на новия Съвет на настоятелите на Русенския университет. Те бяха избрани с пълната подкрепа на Академичния съвет на днешното му редовно заседание.

Съгласно Закона за висшето образование Съветите на настоятелствата на висшите училища имат 7-членни състави, от които петима се избират от Академичните съвети, един се определя от Министъра на образованието и науката, и един - от Студентския съвет на съответния ВУЗ.

По предложение на Министър Даниел Вълчев Мария Фартунова – директор на Дирекция „Политика във висшето образование” , ще бъде представител на МОН в Съвета на настоятелите на Русенския университет, а председателят на Студентския съвет –Владислав Димитров, ще представлява студентската общност.