Бившият областен управител плаща за стари грехове
Бившият областен управител плаща за стари грехове / netinfo

Агенцията за държавна финансова инспекция състави 9 административни акта на стойност от 1000 до 10 000 лева на бившия областен управител Мария Димова. Те са в следствие на извършена проверка по искане на настоящия областен управител Пламен Стоилов.

Проверката имаше за цел да установи доколко законни са били разходите на администрацията в периода от 2005 г до 2008 г. Финансовите инспектори трябваше да установят и законосъобразна ли е извършена замяна в Областна администрация Русе на недвижимо имущество „Делови център Липник” срещу апартаменти, извършена от предишното ръководство на ведомството.

В рамките на инспекцията беше проверена и редовноста на обществените поръчки от 2005 до 2009 година както и извършените разходи по проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Най-много са констатираните нарушения, свързани с неизпращане или ненавременно изпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки.

Акт за нарушение е връчен на Димова и заради сключване на 3 договора за услуги, за които, въпреки законовото задължение, не са проведени процедури за възлагане на малка обществена поръчка.  Общата стойност на трите договора е в размер на 79 571 лв.