Библиотеката кандидатства за финансиране за нов сайт, подкрепете я!
Библиотеката кандидатства за финансиране за нов сайт, подкрепете я! / netinfo

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе кандидатства за финансиране за нов сайт. Всеки може да подкрепи културния институт на адрес http://j.mp/libruse. Гласуването ще продължи до 12 август.

Важна роля на обществените библиотеки е да бъдат центрове на културния живот на общността. Чрез създаването на сайт, с цел той да служи като културен портал, се предоставя възможност творци и артисти да информират и да представят своята дейност пред максимално широка публика. Тази платформа може да се превърне в модел, който да бъде приложен и при други библиотеки. Това ще подпомогне и ще насърчи потреблението на културни продукти в населени места, където тези артисти не могат да присъстват.

Идеята на проектното предложение е да бъде изработи сайт, който да е иновативна платформа за достъп и разпространение на културни продукти. В тази платформа библиотеката ще предоставя достъп до ресурси неизползвани на достатъчно ниво до сега, като се адаптира към съвременните потребностите на читателите. Тук се включват и електронни услуги, достъп до галериите на конкурс „Exlibris“ и достъп до информация за местна история. Очаква се така да се повиши потреблението на услуги и събития предоставяни от библиотеката.