Архeологически разкопки се проведоха в село Каменово през 2015 г.
Архeологически разкопки се проведоха в село Каменово през 2015 г. / снимка:РИМ Русе

През месеците май, юни и септември 2015 г. се проведоха археологически проучвания в центъра на село Каменово, организирани и финансирани от РИМ – Разград и Министерството на културата. Ръководители на екипа са доц. д-р Явор Бояджиев – НАИМ – БАН и Димитър Чернаков – РИМ – Русе, заместник ръководител – Дилен Дилов – РИМ - Разград. Обект на изследване е прилежащата площ към селищната могила в близост до съвременни постройки.

В района на сградата на читалището е изследвана малка част от голяма работилница за кремъчни сечива. Там е открит голям брой кремъчен материал - ядра за отцепване на кремъчни сечива, заготовки за сечива, готови сечива и продукти на дебитажа. Проучена е площадка, обмазана с глина, върху която се е осъществявал работния процес по производството на кремъчни оръдия на труда. Голяма част от кремъчните конкреции първоначално са били нагрявани, след което посредством посредник са били отделяни от тях заготовки за различни по вид и предназначение сечива. Суровината е доставяна от кариери в съседните села Равно и Топчии. Производственият център е стратирал дейността си през ранната каменно-медна епоха в границите на селищната могила (4800 г. пр. Хр.). Следствие на демографски и икономически  причини през късната каменно-медна епоха (4500 – 4200 г. пр. Хр.) той се е разраснал вече извън очертанията на селището и е заел една значителна територия, върху част от която сега се намира съвременното село Каменово. Готовите изделия са били обект на дистрибуция по цялата южна част на Балканския полуостров. В почти всички изследвани праисторически обекти в България голяма част от кремъчния материал е с произход от село Каменово.

Проучи се и част от терена на  двора на бившето училище,  при  строежа на което през 1910 г. са унищожени множество гробове с инвентар от късната каменно-медна епоха. Разкрити са общо 8 гроба. Те са част от голям некропол, датиран във втората половина на каменно-медната епоха (4500 – 4200 г. пр. Хр.). Погребаните са положени в свито положение в ями, вкопани в лъоса. Всички лежат на лявата си страна с глави, ориентирани към изток-североизток, някои от тях организирани в редици. По време на извършването на погребенията като превантивна мярка мъртвите са посипвани с дребни въглени, както и с бучки червена охра. В почти всички гробове е открит гробен инвентар, състоящ се от керамични съдове, кремъчни сечива, мъниста от мидата Spondylus и от различни скали. Всички скелети принадлежат на жени на възраст 14 – 50 г., както и на деца. Според изследванията на антрополог те са от средиземноморски расов тип.

Интерес представява двоен гроб, в който са открити скелет на жена на възраст 40 - 50 г. заедно с друг - на дете на 1 г. Гробът е имал горно покритие от нетраен материал, вероятно от дърво, върху който са положени с устието надолу два големи керамични съда.

Друга интересна находка е отново гроб, върху чиято надземна част са открити фрагменти от общо 3 съда, които са били положени върху него и след това ритуално счупени след извършването на погребението.

Разкопките следващия сезон ще продължат.