62 талантливи русенчета получават награди
62 талантливи русенчета получават награди / Дарик Русе, архив

Талантливи деца с изявени дарби в различни области ще бъдат отличени от кмета Божидар Йотов. С еднократно финансово подпомагане ще бъдат наградени 62 деца, за изяви в математиката, литературата, музиката, театъра и спорта. Финансовата субсидия се определя съгласно Правилник на Общинския съвет и Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Eто и имената на децата с изявени дарби:

№ Име, презиме и фамилия Учебно заведение клас
1 Славейко Бонев Бонев МГ "Баба Тонка" VІІ
2 Артур Петров Тошев МГ "Баба Тонка" Х
3 Георги Ивайлов иванов МГ "Баба Тонка" VІІ
4 Петър Венелинов Ганев МГ "Баба Тонка" VІІІ
5 Виктория Вескова Димитрова МГ "Баба Тонка" Х
6 Михаела Миленова Радева МГ "Баба Тонка" VІІа
7 Христо Ангелов Йорданов МГ "Баба Тонка" VІІа
8 Александър Свиленов Петров МГ "Баба Тонка" VІІа
9 Даниел Генадиев Великов МГ "Баба Тонка" ІХд
10 Александрина Цветанова Цонева МГ "Баба Тонка" Хд
11 Станислава Иванова Стойчева МГ "Баба Тонка" Хд
12 Христо Николаев Лясковски МГ "Баба Тонка" VІІ
13 Ивелин Йорданов Пенчев МГ "Баба Тонка" ХІ
14 Габриела Миленова Радева МГ "Баба Тонка" ХІд
15 Явор Борисов Спасов МГ "Баба Тонка" VІІ
16 Владислав Тошков Тотев МГ "Баба Тонка" VІІа
17 Димитър Яворов Попов МГ "Баба Тонка" VІа
18 Георги Георгиев Симеонов МГ "Баба Тонка" VІІа
19 Пресиана Ивайлова Маринова МГ "Баба Тонка" VІ
20 Николета Драгомирова Филипова МГ "Баба Тонка" VІІІ
21 Любомир Георгиев Георгиев МГ "Баба Тонка" ХІв
22 Даниел Пламенов Йорданов МГ "Баба Тонка" ХІІ
23 Виктор Петков Машков МГ "Баба Тонка" VІІ
24 Мария Велкова Гецова МГ "Баба Тонка" ХІІа
25 Йоана Ивайлова Иванова МГ "Баба Тонка" ІХд
26 Мартин Василев Георгиев МГ "Баба Тонка" ІХ
27 Слави Георгиев Георгиев МГ "Баба Тонка" Х
28 Наталия Християнова Митева МГ "Баба Тонка" Х
29 Ивета Драгомирова Маринова МГ "Баба Тонка" VІ
30 Мария Мариянова Маринова МГ "Баба Тонка" Хв
31 Николай Николов Николов МГ "Баба Тонка" ХІа
32 Симона Емилова Малчева МГ "Баба Тонка" VІ
33 Калина Здравкова Китова МГ "Баба Тонка" VІІа
34 Калина Владимирова Трифонова МГ "Баба Тонка" VІІа
35 Кристиян Йорданов Атанасов МГ "Баба Тонка" VІІа
36 Диляна Димитрова Теохарова МГ "Баба Тонка" VІІІ
37 Владимир Любомиров Газдов НУИ "Проф. В.Стоянов" V
38 Мария Георгиева Гетова ОУ "Иван Вазов" Vв
39 Надежда Цветанова Костова ОУ "Иван Вазов" V
40 Преслав Димитров Пенков ОУ "Любен Каравелов" ІІІ
41 Габриел Мариан Николов ОУ "Любен Каравелов" VІІ
42 Симона Веселинова Веселинова ОУ "Любен Каравелов" ІІІ
43 Евгени Валентинов Пенчев ОУ "Отец Паисий" VІІ
44 Надежда Руменова Кадиева ПГИУ "Елиас Канети" ІХг
45 Николета Атанасова Атанасова ПГИУ "Елиас Канети" ХІе
46 Георги Венциславов Великов СОУ "Васил Левски" VІІ
47 Димитър Стоянов Коджабашев СОУ "Христо Ботев" VІІІ
48 Николай Викторов Вълков СОУ "Христо Ботев" Vв
49 Светлина Дилянова Сачева СОУ "Христо Ботев" VІІІб
50 Милотин Владимиров Бараков СОУ "Христо Ботев" VІІв
51 Йоанна Найденова Стефанова СОУ "Христо Ботев" ІІІв
52 Валери Анри Димитрова СОУ "Христо Ботев" VІІв
53 Цветелина Цветозарова Стефанова СОУЕЕ "Св.К.К.Философ" ІІІ
54 Ина Франциска Рохас-Калинова СОУПНЕ "Фр. Шилер" Vа
55 Стефан Алесандро Рохас-Калинов СОУПНЕ "Фр. Шилер" ІІв
56 Теодор Димитров Стоянов СОУПНЕ "Фр. Шилер" Vа
57 Михаела Росенова Михайлова СУ "М-р Ат. Узунов" ІХ
58 Айсун Рефан Делимустафа СУ "М-р Ат. Узунов" ХІІ
59 Дияна Благовестова Иванова СУ "М-р Ат. Узунов" Х
60 Виктория Вилиянова Маринова СУ "М-р Ат. Узунов" VІІІ
61 Даринка Руменова Лападжова СУ "М-р Ат. Узунов" ХІа
62 Йоан Красимиров Цонев СУ "М-р Ат. Узунов" ІХб