12 студенти от РУ Ангел Кънчев ще стажуват в музея
12 студенти от РУ Ангел Кънчев ще стажуват в музея / netinfo
Студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев” ще практикуват във фирми. Ръководител на проекта е доц. Божидар Колев. Той е подкрепен финансово от Министерството на образованието чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Със студентските практики се цели да се повиши качеството на образованието и повишаване на конкурентността на младите специалисти. Регионален исторически музей – Русе е един от партньорите на Русенския университет, и ще подпомогне организирането на летните студентски стажове.

12 малдежи ще стажуват в музея. Те са разделени в две групи – археология и етнология. Предвиждат се занятия и лекции в областта на наследството, участие в семинар „Антропология на града“ с лектори от Нов български университет и Софийски университет, изготвяне на реферати, участие в научни конференции, както и други творчески изяви.

Групата по археология ще проведе стажа си на римската крепост Сексагинта Приста под ръководството на Върбин Върбанов, научен ръководител на разкопките. Групата по етнология ще осъществи теренно етноложко проучване на град Свищов. Научен ръководител ще бъде ст.н.с. д-р Николай Ненов. .