/ ThinkStock/Getty Images
Всички общини в област Разград предоставят патронажна грижа на хора в нужда, съобщиха от Областния информационен център.

Грижа по домовете си ползват 356 възрастни в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.

Мобилни екипи от домашни помощници, специалисти, рехабилитатори и психолози предоставят на потребителите здравно-социални услуги и психологическа подкрепа.

Над 900 социално слаби разградчани получават топъл обяд

Екипите помагат също при доставката на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, заплащат битовите сметки и съдействат за неотложни административни услуги. За изпълнение на дейностите са назначени 86 души.

В ситуацията на пандемия са подпомогнати и социалните услуги в общините, които са делегирани от държавата дейности, чрез наемането на допълнителен персонал. Заетост е осигурена на 77 санитари, хигиенисти и портиери. Те са ангажирани с дезинфекция на сградите на услугите, с ограничаването на пропускателния режим, охраната.

Изпълняваните от местните администрации в областта проекти за патронажна грижа са на стойност 2 277 990 лева. Към края на октомври по тях реално изплатени са 281 407 лева.
БТА