/ iStock/Getty Images
Средната месечна работна заплата за област Разград през третото тримесечие на годината е 1218 лева. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 8,7 на сто, а в сравнение със същия период на миналата година нараства с 9,8 процента, съобщават от отдел "Статистически изследвания".

В обществения сектор средното възнаграждение е 1175 лв., а в частния - 1240 лв. Най-висока средна месечна заплата получават работещите в сферата на културата, спорта и развлеченията. Сред най-високо платените са и служителите в държавното управление и в образованието.

Безработни ще облагородяват двора на болницата в Разград

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на годината област Разград е на шесто място по показателя средна заплата. По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Разградска област към края на септември са 25 000.

Спрямо края на юни те намаляват с 0,9 процента, а в сравнение със същия период на миналата година с 5,1 на сто. Най-много са наетите в преработваща промишленост, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, и в сферата на образованието, отчитат още от статистиката.
БТА