/ iStock/Getty Images
Социален център в Исперих ще оказва подкрепа на хора с увреждания и техните семейства.

Предоставянето на комплекса от интегрирани здравно-социални услуги започва от днес. Капацитетът на социалната услуга ще е 30 души, ползващи дневни и почасови грижи и 60, подкрепени чрез мобилна работа, грижа в домашна среда или заместваща грижа.

Първа копка за нов социален център в Димитровград (СНИМКИ)

За нуждаещите се грижа ще полага екип от специалисти и помощен персонал чрез предоставяне на дневни и почасови услуги, включително и в домашна среда чрез мобилна работа. Ще бъде осигурена терапевтична, специализирана психологическа помощ, рехабилитация и други подкрепящи дейности. Центърът ще предлага и иновативната услуга заместваща грижа.

Фокусът в работата на специалистите ще бъде индивидуалният подход към всеки потребител.

Дейностите ще се реализират по проект на общината, финансиран от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
БТА