/ iStock/Getty Images
По-ниска такса ще плащат родителите на децата, записани в трета и четвърта подготвителни групи в детските градини в Разград, а във всички останали населени места в общината тази такса отпада изцяло.

Предложението на ръководството на общината е одобрено от Общинския съвет и според него месечните суми за 5 и 6-годишните деца в общинския център се намаляват с 40 на сто. Така за първо дете родителите ще плащат 15 лева, а за второ и следващо - 12 лева.

Протест срещу драстичното увеличение на такса смет в Разградско (ВИДЕО)

Регламентира се и нова услуга, която дава възможност децата, които са завършили предучилищно образование и постъпват на есен в първи клас, да продължат да посещават детска градина до 14 септември. За тази услуга родителите ще дължат такса от 65 лева за първо дете в Разград и 55 лева в селата, а за второ и следващо - съответно 55 и 45 лева.

Според ръководството на общината с приетите изменения ще се улесни достъпът до предучилищното образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови затруднения. 
БТА