Общински съвет Разград (мандат 2011-2015)
Общински съвет Разград (мандат 2011-2015) / снимка: Dariknews.bg, Радка Минчева

Политическа партия „ГЕРБ"

1. Милена Дачева Орешкова
2. Валентина Маркова Френкева - Белчева
3. Димитър Цонев Стефанов
4. Зоя Петрова Велкова
5. Йордан Станчев Йорданов
6. Мартин Яхков Янков
7. Мирослав Тодоров Грънчаров
8. Михаил Парашкевов Тодоров
9. Надежда Радославова Димитрова
10. Наско Стоилов Анастасов
11. Радиана Ангелова Димитрова
12. Стоянка Петрова Донева - Якимова
13. Цветан Йосифов Иванов

Политическа партия „Движение за права и свободи"

14. Музаффер Мустан Хамид
15. Али Бахриев Кязимов
16. Гюлсевер Елиманова Мустафа
17. Емине Муртаза Ахмед
18. Ирфан Салъфов Ахмедов
19.Незиха Ахмедова Арабаджиева
20. Нурбин Белгинов Османов
21. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим
22. Осман Севджан Ариф

Политическа партия „ Българска социалистическа партия „

23.  Кина Дякова Маринова
24. Добринка Иванова Монева
25. Милена Иванова Цанева
26. Мустафа Назъм Мустафа
27. Петко Стоянов Стоянов
28. Петя Ангелова Петкова
29. Румян Райчев Занев
30. Цонка Великова Донева

„Синята коалиция - Съюз на демократичните сили, демократи за силна България"

31. Никола Джипов Николов
32. Иво Борисов Димитров
33. Теодор Борисов Ролев