/ iStock/Getty Images
Община Разград предвижда да използва водородно гориво за отопление на административната си сграда. Системата за производство на водородно-кислородна смес по метода на импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на общината ще бъде изградена по пилотен проект.

Иновативният модел за енергийна ефективност се прилага в училище в Червен бряг, но по инициатива на Националното сдружение на общините са осигурени преференциални цени за оборудването за 30 общини, посочват от общината.

Предвижда се системата да се свърже с двата котела за отопление на сградата на община Разград и за отопление ще се подава примес от метан и водород.

Автомобил с водородно гориво представиха в Стара Загора

След въвеждане й в експлоатация разходите за конвенционално гориво се очаква да бъдат намалени с 40 процента, а инвестицията ще се възвърне за по-малко от две години.

Внедряването на системата е ориентирано към съвременните "зелени политики". Необходимите средства за доставката, монтажа и въвеждането й в експлоатация са в размер на 83 880 лв. Планирано е финансовият ресурс да се осигури за сметка на предвидените пари за основния ремонт на спортната зала "Абритус", които няма да бъдат усвоени в пълен размер до края на годината.

Това налага да се приеме изменение на бюджета на общината за 2021 година, а предложението ще бъде разгледано и гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.
БТА