/ iStock/Getty Images
Община Разград продължава почистването на коритото на река Бели Лом в границите на Разград и Ушинци, съобщиха от общинската администрация.

Работи се по разчистване на коритото в района от автогарата до гимназията по икономика, като отстранената саморасла растителност се раздробява на място. Успоредно с това се разчистват и отпадъци от различен характер и обем, изхвърлени в коритото на реката.

С цел превенция и предотвратяване на щети от прииждане на вода при по-големи валежи, от наноси вече са почистени и части от северния скат. При подобряване на атмосферните условия ще започне почистването и на южния скат.

Продължава работата по почистване на коритото на реката и в границите на село Ушинци. Там също с оглед превенция от наводнения се чисти едра и дребна растителност, допълват от общината.
БТА