/ БГНЕС
Централната избирателна комисия е взела късно снощи решение за заличаване на регистрацията като кандидати за народни представители на девет от кандидатите. Решението е на основание на извършени от ГД ГРАО проверки, установили, че въпросните кандидати не отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно, че към 4 април 2021 г. не навършват 21 години.

Кандидатите са от различни избирателни райони и представляват различни политически формации.

За друга част от лицата е установено, че притежават и друго гражданство освен българско, поради което тяхната регистрация като кандидати за народни представители също следва да бъде заличена.

Съгласно чл. 244 от Изборния кодекс право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно да нямат друго гражданство, да са навършили 21 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В случай че се установи, че кандидат не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия заличава регистрацията, припомнят в решението си от ЦИК.

Централната избирателна комисия указва на РИК във Втори изборен район - Бургаски, Трети изборен район - Варненски, Тринадесети изборен район - Пазарджишки, Шестнадесети изборен район - Пловдив, Осемнадесети изборен район - Разградски, Двадесети изборен район - Силистренски, Двадесети и трети изборен район - София, Двадесети и пети изборен район - София, Двадесети и шести изборен район - Софийски, Двадесети и осми изборен район - Търговищки и Тридесети изборен район - Шуменски, да заличат от публичния регистър кандидатите, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
БТА