Започва ремонтът на Кризисния център за жени, жертви на насилие

/ ThinkStock/Getty Images
Първа копка на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване и обзавеждане на прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие” ще бъде направена от 10.30 часа на ул. „Стойчо Мушанов“ 48. Тази дейност е по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“, чиято основна цел е да допринесе за осигуряване на по-качествена социална инфраструктура.
 
Обновените и изградени обекти ще дадат повече и подобрени възможности за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи. Те включват жени, жертви на домашно насилие, и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните категории целеви групи.
 
Очакваните резултати по проекта са: ремонтиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено и обзаведено прилежащо дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие.
 
Общата стойност на проекта е 2 120 718 лева. Крайният срок за реализацията му е до 24.09.2019 г.