/ iStock/Getty Images
Резултатите от последното 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в село Шишманци заради пожара в депото за неопасни отпадъци, не показват съществено изменение в сравнение с предишното денонощие, съобщиха от регионалната екоинспекция.

Прокуратурата проверява евентуално престъпление против околната среда в Шишманци

Запазват се по-високите нива на средно денонощната стойност на фини прахови частици, както беше при предишното 24 часово измерване. Няма превишения при останалите показатели - серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.

Отчетоха превишение на финните прахови частици в района на Шишманци

Готови са резултатите за стойностите на показателя сероводород за предишните 24 часа, които също са в норма. От сутрешните часове на днешния ден се забелязва тенденция за намаляване стойностите на всички данни.

Локализиран е пожарът в района на пловдивското село Шишманци


Непрекъснатите замервания на качеството на атмосферния въздух в района ще продължат до нормализиране на ситуацията.