Забраняват смяна на статута на земи и пашата на животни в новите зони по НАТУРА
Забраняват смяна на статута на земи и пашата на животни в новите зони по НАТУРА / netinfo
Две обществени обсъждания на забранителните режими, предвидени в проекто-заповедите за обявяване на „Марица-Пловдив”, „Оризища Цалапица” и „Персенк” за защитени зони по Натура 2000, организира днес в Пловдив Районната инспекция по околната среда и водите. Очаква се на тях да присъстват бизнесмени с инвестиционни намерения, частни стопани и представители на местните власти.

От 11 ч. в Община Пловдив е дискусията по забраните за корекция на речното корито на Марица, за паленето на тръстики и за подмяна на крайречната растителност на разстояние 50 метра от брега. Зоната се включва в НАТУРА заради популациите на малкия корморан и зимуващите в района речни чайки.

От 15 ч. в информационния център на РИОСВ ще се проведе обсъждане с представители на община „Родопи” за режимите в трите зони, части от които попадат на територията на общината. В «Оризища Цалапица» ще бъде забранена смяната на статута на земите, както и отводняването на оризищата и мочурищата, в които живеят 10 вида птици от Червената книга, сред които кафявокрил огърличник и жълтокрака чайка. В бъдещата защитена зона «Персенк», където гнездят скален орел, трипръст и сив кълвач и глухар, няма да е позволено разораване на ливади, пасища и мери, казаха от РИОСВ. Там в периодите на гнездене на птиците ще бъде забранена и пашата на животни.