Въздухът в Катуница и Ягодово чист след пожара в депото
Въздухът в Катуница и Ягодово чист след пожара в депото / netinfo
Няма замърсяване на въздуха в село Катуница, което е най-близо до все още тлеещото депо за утайки на Пречиствателната станция, сочат замерванията на мобилната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда. Чиста е и атмосферата в Ягодово, съобщиха от РИОСВ след тричасови изследвания и в този район.

Всички следени замърсители – въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, неметанови въглеводороди и метан, са под границите на пределно допустимите норми и в двете села.