/ /ThinkStock/Getty Images
Върховният касационен съд остави в сила потвърдено от Апелативен съд-Пловдив наказание от шест години лишаване от свобода за мъж определено от Окръжен съд-Пловдив, за извършени от подсъдимия палежи на леки автомобили и отправени заплахи за убийство на двама души, съобщихя от апелативния съд. 

Той е признат за виновен в това, че в периода от 24 септември 2022 г. до 25 септември 2022 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е запалил четири автомобила с щети на значителна стойност за общо 27 559 лева, като при един от палежите е имало опасност пожарът да се разпростре и върху партерни помещения на жилищна сграда в близост.

Хванаха мъж за серия от палежи на коли в Пловдив

За палежите той е осъден на девет години лишаване от свобода, което при редукцията, тъй като делото на първа инстанция е протекло по съкратената процедура при признаване на вина и на фактите от обвинителния акт, наказанието е намалено с 1/3, т.е. шест години лишаване от свобода. 

Мъжът е осъден и за отправени заплахи за убийство на мъж и жена, като му е наложено едно общо най-тежко наказание от шест години лишаване от свобода.

Върховните съдии приемат направения от окръжния и апелативния съд анализ за верен и задълбочен, при което не са останали без нужното внимание всички сочени от защитата факти, които са оценени вярно според действителната им тежест при решаване на въпросите за отмерване на справедливата санкция за извършеното. Изложените в тази насока  съображения се споделят от касационната инстанция. 

Съдебното минало на мъжа правилно е оценено като обременено с поставен акцент върху наложените наказания за разнообразни по същността си престъпления, сред които и такива за палеж.

Отчетените у подсъдимия склонност към агресия, както и алкохолната зависимост и злоупотреба с психоактивни вещества почива на констатацията за предходните му осъждания за престъпления срещу личността, за налична при него алкохолна злоупотреба с поведение.

Поради това така обсъжданите обстоятелства са вярно оценени и не налагат разграничаване от преценката за индивидуализиране отговорността при превес на отегчаващите отговорността фактори. Решението на ВКС е окончателно. 

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Таня Благова/БТА