Велоалеите са почти готови
Велоалеите са почти готови / netinfo
Велоалеите са почти готови
82298
Велоалеите са почти готови
  • Велоалеите са почти готови

Над 80% от дейностите по Транспортния проект на Пловдив вече са изпълнени. Към днешна дата се работи по 22 кръстовища, където тече процес по подмяна на светофарните тела и окабеляване, като се осигурява и достъп за хора с увреждания. За първи път в Пловдив се поставят тактилни ивици от типа „линия“, чиято цел е да насочва хората с увредено зрение към местата за пресичане.

Велоалеите са почти готови
netinfo
Изграждането на велоалеи е един от 3-те компонента на Транспортния проект. Повече за актуалното им състояние разказва ръководителят на проекта инж. Борислав Кръстев.

Чуйте го в прикаченото аудио