В Смолян заработи софтуер, прогнозиращ активирането на свлачища

В Смолян заработи софтуер, прогнозиращ активирането на свлачища
В Смолян заработи софтуер, прогнозиращ активирането на свлачища / http://www.ticotimes.net/

Област Смолян разполага със софтуер, анализиращ и прогнозиращ риска от активизиране на свлачища. Той е част от пилотен модел за оценка на риска и предотвратяване на кризисни ситуации, а при разработването са използвани данни за най-голямото в България свлачище, намиращо се в района на Смолянските езера. Това съобщиха от Областната администрация на проведения днес „Ден на превенция на риска”. Срещата с участието на представители на местни институции е заключително събитие в рамките на приключващия международен проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE).

Софтуерът за прогнозиране на свлачищни процеси е разработен в рамките на проекта и ще се използва в дейността на Гражданска защита – Смолян. Създаването му е съвместна дейност на партниращите по проекта организации от България, Италия, Полша и Гърция. За тестова зона от българска страна е избрано именно свлачището край Смолянските езера, което е с дължина 5.35 км, средна ширина 1.38 км и дълбочина от 35 до 80 м. За анализиране на риска от свлачищна активност се обработват данните от сондажи в самото свлачище, както и показания за валежи, слънчева радиация, температура и влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра.

LANDSLIDE е съфинансиран от отдела за Хуманитарна помощ и Гражданска защита към Европейската комисия. Областната администрация в Смолян и Института за информационни и комуникационни технологии при БАН са българските партньори по проекта.