Учителка отказва да работи с ромски деца и събира подписка за изгонването им ?
Учителка отказва да работи с ромски деца и събира подписка за изгонването им ? / снимка : Дарик радио Пловдив/ архив

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще проведе заседание по преписка, образувана за твърдяна етническа дискриминация в ОУ Христо Смирненски” в град Стамболийски.

Кметът на общината е изпратил по компетентност до КЗД докладна, депозирана от директорката на училището. В нея се твърди, че учителка и класна ръководителка на първи клас, не желае да работи с ромски деца. Според докладната същата е убедила останалите родители да направят подписка за изговането им от класа.

Обвинената учителка от своя страна обяснява, че от 30-годишна си практика е убедена, че децата трябва да се отглеждат, възпитават и обучават с любов и никого не е карала да прави подписка срещу децата от ромски произход.