/ netinfo
Международен екип от 11 учени, ръководен от доцент д-р Никола Шакев - заместник директор на Техническия университет - филиал Пловдив, в продължение на 3 години ще създаде прагматични знания на роботите, така че те да могат да работят и “живеят” заедно с човека в обща среда.

Проект “Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство” е спечелил финансиране с 90 000 лева от Фонда за научни изследвания.
 
“За нас тематиката на проекта - съвместната работа на роботи с хора или на роботи с роботи в едно общо пространство е много интересна и перспективна. Досега от съображения за безопасността на човека, индустриалните роботи работят в отделени клетки.

В тях човекът няма достъп, докато те работят. Принципът е: или човекът ще работи, или роботът ще работи, но не и двамата заедно. Новата концепция, която тласка роботиката напред, е споделената работа на човек и робот. Това предполага роботът да бъде екипиран с множество сензори, които да пазят човека. Важно е също така роботът да “разбира” човека. Начините на комуникация между човек и робот се променят много.

При такава съвместна работа операторът може с побутване или отместване на робота да му покаже, че в момента работата на човека е по-важна и роботът трябва да се отдръпне. Други начин на комуникация, на който искаме да обучим роботите е чрез жестове. Целта на проекта е да помогне на роботите да навлязат по-успешно в жизненото пространство на хората- в индустриалната среда и в социалната среда. Това е неизбежна перспектива, която за да се случи, трябва да се решат чисто технически, но и фундаментални проблеми.” - обяснява предизвикателствата пред учените доцент Шакев.  
 
Важна част от проекта са така наречените интелигентни поведения - роботът да изпълнява задачи от високо ниво, а не фиксирани задачи. Например ако е мобилен робот, задача от по-високо ниво е командата “следвай този човек”.

И роботът трябва да разпознава “своя” човек сред група хора и да го следва, без да се обърка. Това дава възможност за по-гъвкаво използване на роботите в споделените пространства между човек и машина. “Целта ни е да разработим научни подходи, с които да бъдат управлявани роботите и да бъдат влагани интелигентни алгоритми за управление в разнообразни роботи”, обяснява доцент Шакев.
 
След три години екипът от 8 български, двама чешки и един полски учен ще трябва да представи програми, алгоритми, софтуер, които да демонстрира на роботите в Техническия университет. Проектът подпомага научния обмен и в последна сметка - създаването на ново ноу-хау.

Научните резултати от проект “Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство” ще бъдат публикувани, за да станат достояние на цялата научна общност.

Но авторските права остават в Техническия университет, споделени с Фонд научни изследвания. Възможно е да се стигне до патентоване на научните резултати.