/ dariknews.bg, архив
Съборът на Рожен е темата на днешното извънредно заседание на Общински съвет-Смолян, което се свиква по искане на общински съветници от няколко групи.

Над 3 500 изпълнители ще се изявят във фолклорния конкурс на Роженския събор

Част от местните старейшини искат да изслушат кмета на Община Смолян Николай Мелемов, относно организацията и начина на организиране на събора. Според инициаторите на заседанието, те от медиите разбрали, какво се готви и по какъв начин се организира.  
 
„В средства за масова информация тече реклама, че от 19 до 21 юли в местността Рожен ще се проведе Национален събор на народното творчество и животновъдството.

На сайта на Община Смолян е посочено, че съборът се организира от Община Смолян и Сдружение „Рожен - наследство в бъдещето“. При представянето на събитието се казва, че Съборът на народното творчество и животновъдството „Рожен“ е културно събитие, наследник на Роженския събор, започнал като родова среща през 1898 г. и развил се в следващото столетие като Национален фолклорен събор.

Съборът включва: „Фолклорен конкурс „Рожен“-2019; Традиционни занаяти; Етнографски и музейни експозиции; Изложение на овце, кози, кучета и говеда; Млечни и месни продукти от фермата и други“, се казва в докладната.
 
Според подписалите се под искането за извънредна сесия, Общинският съвет на Смолян не е вземал решение Община Смолян да провежда Национален събор на народното творчество и животновъдството в дните от 19 до 21 юли 2019 г. в местността Рожен.

„Не е вземал решение за публично-частно партньорство със Сдружение „Рожен - наследство в бъдещето“ в тази посока, не е упълномощавал кмета на Община Смолян г-н Николай Мелемов да предприема фактически и правни действия във връзка с организирането и провеждането на Събора, не е одобрявал бюджет на Събора, както и изразходването на финансови средства за неговата организация и провеждане.

Нещо повече, Общинският съвет не е информиран от кмета Николай Мелемов за поетите от Община Смолян ангажименти“, се казва още в докладната записка.
 
Слагат таван на цените на 5 продукта на събора на Рожен

Те настояват, кметът Николай Мелемов, да запознае Общинския съвет с извършените от него и общинската администрация до момента всички фактически и правни действия по организацията и провеждането на Събора за народното творчество и животновъдството „Рожен, да представи сключените договори (ако има такива), да запознае Общинския съвет кога и от кого е взето решението за провеждане на събора през 2019 г.

Искат още да се изясни, как и в каква процедура е избрано Сдружение „Рожен - наследство в бъдещето“ за съорганизатор на събора, какви са направените разходи от Бюджета на Община Смолян за 2019 г. до момента за организацията на събора, какви са планираните разходи за провеждането му и какъв е източникът на финансиране на тези дейности.
 
Заседанието е предвидено от 9:00 часа в Сесийната зала на Община Смолян.