Студенти и политици дискутират перспективите пред българското земеделие
Студенти и политици дискутират перспективите пред българското земеделие / netinfo

Перспективите пред българското земеделие ще представи днес пред студентите от Земеделския колеж в Пловдив зам.-министърът на земеделието и храните и  председател на Селскостопанската академия Светла Бъчварова.  Тя ще запознае младежите със състоянието на родното земеделие  и ролята на научноизследователските институти и регионалните центрове в консултирането на фермерите.

 

В дискусията във висшето училище , която е озаглавена “Земеделие с интелект”,  ще участват и народните избраници Мария Вълканова, Радослав Иванов и Атанаска Тенева. Темите, по които депутатите ще говорят са “Развитие на земеделието в условие на криза”,  “Ролята на Държавен фонд „Земеделие” за подпомагане на фермерските дейности” и “Качеството на висшето образование като приоритет на националната образователна политика в контекста на Болонския процес”.