Спипаха надзирател да спи на пост в затвора
Спипаха надзирател да спи на пост в затвора / Дарик архив

Надзирател от Затвора в Пазарджик, заварен да спи на поста си по време на нощно дежурство, неуспешно опита да обжалва наложеното му „порицание” за 1 година. Проверката била извършена от инспектори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в малките часове на 15 април тази година. Служителят не само бил извън поверения му район, но и използвал смяната си за почивка.

Надзирателят, проявил  безотговорност, е рискувал и сигурността на затвора с възможност от бягство на лишени от свобода, сочи в мотивите си началникът на тъмничното заведение комисар Веселин Коцев. Неговата заповед е издадена на базата на констатациите на изпратената от ресорната дирекция комисия.

Жалбоподателят не отрича, че при изненадващата проверка е бил не на втория етаж, където е трябвало да пази по инструкции, а на първия при свой колега, дал показания като свидетел по делото и потвърдил този факт.

Административният съдия Десислава Кривиралчева счете за неоснователни твърденията, че оспорващият е отговарял за Приемното отделение, тъй като нощем, когато не постъпват нови лишени от свобода, то е в ресор на друг постови, позициониран на първия етаж.

Жалбата е отхвърлена, а провинилият се надзирател ще трябва да плати и разноски от 340 лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Сходен е и резултатът на негов колега, при същата проверка заварен буден, но също извън обсега на поста си на втория етаж, откъдето не е можел да наблюдава коридорите. Проверяващите го заварили на първия етаж, при същия надзирател, на когото „гостувал” наказаният с „порицание” за подремване по време на работа.

Тъй като поне е бодърствал, вторият служител се разминал с „писмено предупреждение” за 6 месеца. Съдия Мариана Шотева потвърди заповедта за налагането му.