Откриха интермодалния терминал до Пловдив
Откриха интермодалния терминал до Пловдив / netinfo
Откриха интермодалния терминал до Пловдив
От Пловдив до Пазарджик ще се стига с влак за около 25 минути. Това ще бъде възможно след месец, когато цялата обновена жп линия от Септември до Пловдив получи необходимите разрешителни. Отсечката позволява движение със скорост до 200 км/ч., но към момента БДЖ няма влакове, които могат да поддържат тази скорост. Очаква се нов подвижен състав да бъде закупен до 2020-2021 година и тогава разстоянието между Пазарджик и Пловдив ще се взема за под 20 мин. Към момента най-бързите влакове, с които разполагат железниците, развиват максимална скорост от 130 км/ч. 

До средата на годината очаквам да бъде завършена рехабилитацията на последната отсечка от Септември до Стамболийски, с което ще бъде готова цялата жп линия Септември – Бургас. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, по време на откриването на обновената жп линия Стамболийски – Пловдив и новоизградения Интермодален терминал – Пловдив.

Министър Алексиев съобщи още, че по линия на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., в модернизацията на направлението от Септември до Пловдив са инвестирани 630 млн. лв. „До средата на годината обновената жп линия от Септември до Бургас ще позволява движение на пътническите влакове със скорост до 160 км/ч“, посочи той. По думите му, разстоянието от Септември до Бургас ще може да бъде изминавано за под 3 часа, с  което времето се съкращава наполовина. Министърът на транспорта допълни, че очакванията са до 2022 г. да бъде завършена изцяло железопътната магистрала, свързваща Сърбия, през България до Гърция и Турция, и през пристанище Бургас към Близкия Изток.

„Пловдив е кръстопът между два европейски коридора, както и пресечна точка на две пътни и железопътни магистрали. Това е причината, именно тук да бъде построен първият интермодален терминал, изграден с европейски средства“, заяви министър Алексиев, и допълни, че обектът вече има Акт 16.

Министърът припомни още, че успоредно със строителството на терминала, е стартирана процедура за отдаването му на концесия. „Направените проучвания показват, че е по-целесъобразно частен оператор да стопанисва такъв логистичен център“, поясни той. Христо Алексиев допълни, че поради обжалвания, процедурата към момента е спряна и предстои нейното повторно стартиране. По думите на министъра, след реализацията на транспортните проекти в района на град Пловдив в последните години, той вече има всички предпоставки да се превърне в логистичен център за бизнес и търговия.

„Радвам се, че на територията на област Пловдив се случва този първи по рода си за страната интермодален терминал, на който да се осъществява прехвърляне на товари от автомобилния към железопътния транспорт. Много е важно подобни терминали да се реализират в цялата страна, за да можем да освободим пътната мрежа от тежките товари и да се развие железопътният транспорт, който има много предимства спрямо автомобилния“, това заяви Златин Велев, заместник-кмет „Транспорт“ по време на откриването на терминала на гара Тодор Каблешков край село Златитрап и рехабилитираната железопътна отсечка Стамболийски – Пловдив.

По железопътното трасе ще се осигури придвижването на пътници и товарите в този участък много по-бързо. Изградена е модерна комуникация и телекомуникация, което осигурява добро ниво на сигурност.

С построяването на интермодалния терминал „Пловдив“ ще се намали и ограничи влиянието на вредните емисии върху околната среда. Съфинансиран е от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Той е разположен на площ от 71 450 кв. м. в района на жп гара Тодор Каблешков и е част от железопътен възел Пловдив. Изграден е на трасето на жп магистрала Калотина-София-Пловдив-Димитровград-Свиленград, част от европейския коридор, свързващ Европа и Азия.