С апаратура, щадяща тъканите, разполага Комплексния онкологичен център в Пловдив
С апаратура, щадяща тъканите, разполага Комплексния онкологичен център в Пловдив / Дарик Пловдив, архив
С апаратура, щадяща тъканите, разполага Комплексния онкологичен център в Пловдив
87016
С апаратура, щадяща тъканите, разполага Комплексния онкологичен център в Пловдив
  • С апаратура, щадяща тъканите, разполага Комплексния онкологичен център в Пловдив

С високотехнологичната медицинска апаратураза лъчетерапия, щадяща тъканите разполагаотделението по лъчелечение в Комплексния онкологичен център Пловдив, което функционира в пълен обем от средата на 2015 -та година.

Построяването и оборудването му са по проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие с основен бенефициент община - Пловдив. Общата стойност на инвестиционния проект за модернизираната здравна структура е приблизително 10 милиона лева.

Ръководител на отделението е професор Мариянна Янева -  лекар с 40 годишен трудов стаж, 17 години от които като началник на Клиниката по лъчелечение и нуклеарна медицина към УМБАЛ „Свети Георги”.

Чуйте още за центъра от аудиото