/ Sofia Photo Agency, архив
Тази година, заради лошите климатични условия, розоберът в Карловско ще закъснее.

Ниските температури през март и април, последвалите дъждове и понижаване на градусите през този месец, са причина той да стартира след 24 май.

Забавянето на кампанията няма да се отрази на качеството и количеството на розовия цвят, което не се определя от температурните условия, смятат специалисти. От валежите и влагата зависи и добрият рандеман на маслото, което ще получат розопреработвателите.

Цената, която е заложена в предварителните договори с розопреработвателите е минималната от 1,60 лв./кг розов цвят.

Заетите в сектора припомнят, че на Консултативен съвет са били поставени условията, при които работят розопроизводителите и ниските изкупни цени. Взето е решение и хората от брашна очакват то да бъде изпълнено, а и мнението на Министерството на земеделието е, че розопроизводството не може да бъде субсидиран сектор, а това да бъде направено през розпреработвателите, припомнят те.

По време на розобера се очаква и друг проблем - този с набирането на работна ръка, което зависи от цените за положения труд.  Тя не може да бъде повече 0,80 лева за набран килограм розов цвят, коментират заетите в сектора прогнозират, че цената няма да удовлетвори работниците.

През последните години розоберачи се набират и чрез Бюрата по труда и дали тази година ще има желаещи - ще покаже времето, но розопроизводителите вече са направили заявки.

Те отбелязват, че се наблюдава интерес към розобера от хора, живеещи в градовете, вероятно ще бъдат използвани и работници от Украйна и Румъния.
 
БТА