Превръщат Римския форум в подземен музей на Филипопол
Превръщат Римския форум в подземен музей на Филипопол / netinfo
С проект за превръщане на Римския стадион на Джумаята в подземен музей на Филипопол ще кандидатства за финансиране  Пловдив, съобщи областният управител Тодор Петков. Бенефициент на проекта е Областна управа, а партньори са Общината, Асоциацията за културен туризъм и правителството на Норвегия.

Проектът е на стойност 896 825 евро, като 85% от сумата се отпуска от норвежкото правителство, а останалите 15% са съфинансиране от българска страна. Средствата ще бъдат инвестирани в създаване на модерен музей на Филипопол на две нива. В първото подземно ниво ще се експонират останките от Римския стадион, който се намира на Джумаята. Ще бъде изграден презентационен център, в който ще заработи видеостена. На второто ниво, което ще е на повърхността на Римския стадион, се предвижда реорганизация на прочутия пазар на художниците.

Пловдив кандидатства и с втори проект за финансиране от норвежкото правителство, което отпуска 20 милиона евро за България през следващите две години, съобщи областният управител. Вторият проект е  за благоустрояване на Небет тепе и е на стойност 500 хиляди евро. По него бенефициент е Община Пловдив, а Областна управа е партньор.

И двата проекта са по идея на професор Тодор Кръстев – председател на ИКОМОС България, който осигури 1 милион долара за реставриране на къщи в архитектурния резерват „Старинен Пловдив” преди няколко години.