Превенция на изоставянето на деца с увреждания дискутират на кръгла маса
Превенция на изоставянето на деца с увреждания дискутират на кръгла маса / НАРД

Превенция на изоставянето на деца с увреждания от техните родители, ще дискутират на кръгла маса в Пловдив. На нея ще бъде представен проектът „Ранна интервенция за деца със специални нужди”. Той обучава консултанти, които подпомагат семействата да разберат увреждането на децата си и да могат да прилагат положителни интервенции за тях. При този социален модел услугата се предоставя в дома на семейството. Тя включва организирането на мобилен екип от специалисти, които да подпомагат работата на консултанта чрез оценка и подкрепящи услуги на семействата с деца с увреждане. Услугата е насочена към семейства с деца до 4 години.

На кръглата маса ще вземат участие представители на институции в областта на закрилата на децата, както и лекари, специалисти в детското здравеопазване.

Проектът се осъществява от април 2011 година съвместно от  Националния алианс за работа с доброволци (НАРД) и Фондация „Карин дом” – Варна, а финансовата рамка се обезпечава от Фондация „Лале”.