Преподавател от Техническия университет се оплаква от дискриминация
Преподавател от Техническия университет се оплаква от дискриминация / getty images

Преподавател от филиала на Техническия университет в Пловдив е подал жалба в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) срещу директора на учебното заведение, научи Дарик радио.

Според жалбоподателя той е дискриминиран при упражняване право на труд и академично развитие и при заплащане на положен труд. От жалбата става ясно, че само той от преподавателите с научна и образователна степен „доктор“, е оставен без лекционен курс и на половин щат като преподаващ и освен това няма и норматив.

Преподавателят смята, че всичко това води при него до „унижение и психически дискомфорт”.

Ответната страна счита жалбата за неоснователна. Според заседателния състав налице е възможност за постигане на споразумение между страните, както е разписано по чл. 62 от Закона за защита от дискриминация.