Последен срок за регистрация на пунктовете за охлюви
Последен срок за регистрация на пунктовете за охлюви / netinfo

Днес изтича крайният срок за регистрация на пунктовете за събиране  и изкупуване на живи охлюви за търговски цели, напомнят от РИОСВ-Пловдив.  Според изискванията те трябва да бъдат оборудвани с хладно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да  връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.

От 100 до 1 000 лева за физически лица и от 200 до 5 000 лева за юридически лица ще са глобите, които ще бъдат налагани при констатирани нарушения на изискванията на Закона за биоразнообразие.  Според него разрешеният период за събиране на охлюви е от 10 май до 30 юни.