Подписаха договора за проучванията на каскадата „Доспат-Въча“

/ iStock/Getty Images
Договорът за прединвестиционните проучвания на каскадата „Доспат-Въча“ беше подписан от областния управител на Пловдив Здравко Димитров и директора на фирмата, която ще изпълнява обекта. 

Пловдив отбелязва истински бум в строителството

Ще се определят необходимите параметри и възможните технически решения на мащабния водоснабдителен обект, техническата, финансовата и санитарно-хигиенната оценка на елементите на водоснабдителната му система, с оглед оптималното им използване и задоволяване на нуждите от питейна вода в перспектива до 2070 г. 

Президентът на Германия: Пловдив не е само град на култура, но и на икономика (СНИМКИ)

Водоснабдяването от каскада „Доспат-Въча” е от изключително голямо обществено значение за региона. С реализацията на проекта ще се осигури качествена питейна вода за населението на Пловдив и още шест общини в областта.