/ ecology-bulgaria.com
Рекорден брой проекти, близо 50, ще бъдат финансирани от ПУДООС през 2019 г. в област Пловдив. Те представляват повече от 10% от тези, които ще се финансират за цялата страна. За реализиране на всеки класиран проект се предоставят средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.
 
Президентът на Германия: Пловдив не е само град на култура, но и на икономика (СНИМКИ)

Първенец по спечелени проекти е община Пловдив, в която ще има възможност да се реализират 8 екоидеи. Децата от едно пловдивско училище и шест детски градини в града под тепетата ще направят средата си по-зелена.
 
Сред одобрените са и общините Стамболийски, Перущица, Карлово, Асеновград, Родопи, Хисаря, Първомай и Съединение. Предвижда се в с. Калояново да се обособят два места за отдих, а в двора на детската градина ще се изградят съоръжения за игра на малчуганите.
 
Швейцарската национална телевизия SRF снима репортаж за Пловдив и зона Тракия

Селата Езерово и Дълбок извор ще бъдат облагородени, като се възстановят и почистят зони за отдих и се обособи кът с фитнес уреди на открито. Кметство Церетелево пък ще има възможност да осъществи проекта си за създаване на екопарк за отдих на жителите и гостите на населеното място.
 
Интерактивна екокласна стая в училищния двор на началното училище ще радва малчуганите в Сопот. Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на ноември 2019 г., а за училища, детски градини и детски комплекси - до края на октомври.

Обектите ще се реализират със съдействието и под контрола на РИОСВ-Пловдив.