Извършват окончателни огледи на щетите след бедствието в Карловско, съобщиха от Общината.

Община Карлово: Слуховете за нови описи на щети са неверни

Уведомяват се всички засегнати от наводнението на 2 септември собственици на частни имоти, че Временната комисия, създадена с Решение № 1020/27.10.2022 г. на Общински съвет, ще извърши окончателен оглед и опис на нанесените щети върху имотите им.

Това ще стане по предварително изготвен график в населените места, както следва:

- Слатина - 3 ноември
- Войнягово - 3 ноември
- Каравелово - 4 и 5 ноември
- Богдан - 5 и 6 ноември