Асеновград
Асеновград / Дарик архив
Публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на пречиствателна станция за отходни води“, ще се проведе днес от 10:30 часа в Асеновград. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда“.

5 млн. лева е стойността на всички дейности по ремонта на ВиК мрежата и създаването на градска пречиствателна станция. Общинският заем ще бъде обезпечен чрез учредяване на залог върху вземанията и приходите на Община Асеновград.

На обсъждането в зала 601 в сградата на Общината, са поканени граждани и обществени организации, като на срещата юристите на общината ще разяснят намеренията на администрацията.