/ ThinkStock/Getty Images
Няма масово измиране на пчелни семейства в Пазарджишко след пръскане с препарати. Това сочат данни на местната дирекция по безопасност на храните, изнесени на проведената днес среща по темата в Областната управа.

БАБХ започва ваксинацията на дивите животни срещу бяс

Форумът е свикан по инициатива на дирекцията по земеделие. В дискусията са участвали селскостопански производители и пчелари. Целта е била да се намери компромисно решение, така че да не се пропускат дейности по растителна защита, но и да бъдат предпазени медоносните насекоми.


Регистрираните пчелини в региона са 430. През 2018 година са взети превантивни мерки – експерти са проверили 445 земеделски стопани за това дали правилно прилагат агрохимията в производството. Установени са 532 несъответствия, направени са предписания и са съставени 6 акта.

От 2014 г. досега са издадени 12 разрешения за въздушно пръскане. Подадени са 13 жалби за нерегламентирано третиране на площи, в 4 от случаите - по въздух. За същия период не е установено масово измиране на пчели.

По време на срещата са припомнени ангажиментите на фермерите при прилагане на препарати за растителна защита. Три дни преди това те са длъжни да подадат уведомителни писма, както и да информират собствениците на близки пчелини лично с SMS или по електронна поща.

Кои са разрешените за употреба продукти, може да се провери на сайта на Българската агенция по безопасност на храните.