Масларова открива социален център в Кричим за деца в риск
Масларова открива социален център в Кричим за деца в риск / netinfo
Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открие днес в Кричим Център за обществена подкрепа. Той ще предоставя социални услуги на различни рискови групи деца и техните семейства. Към центъра ще работят екип от психолози, логопеди и специалисти по психо- и сензомоторика, обясни председателят на Общинския съвет и председател на настоятелството на читалище „Пробуда” Анка Хаджиева. Тя очаква голяма част от дейността да бъде насочена към проблемите на ромските деца, които не посещават училище и в ранна възраст влизат в съжителства на семейни начала. Центърът е оборудван и със специализирани уреди за деца с увреждания.

Изграждането му е финансирано по програма ФАР в рамките на общ проект с общините Хисар и Съединение. За Кричим са отделени 50000 лева, които ще стигнат за издръжка за една година. След това общината ще поеме финансирането му като делегирана дейност, каза Хаджиева.