/ iStock/Getty Images
Кметът на Пловдив Здравко Димитров подписа заповед с указания за работата на детските градини, яслите и млечните кухни в условията на извънредна епидемична обстановка, съобщиха от пресцентъра на общината.

Общинските детски заведения ще подновят работа следващата седмица, на 26 май, при засилен медицински контрол, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието.

Директорите на детските заведения трябва да създадат организация за работа, гарантираща живота и здравето на децата, както и това на персонала.
За приема на децата няма да се изисква медицинска бележка, а на входа ще се мери температурата и ще ще се прави преглед на всяко дете за симптоми. Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини/ясли.

В първата седмица към персонала на детските градини и ясли ще се присъединят и медицинските лица от училищата, за да подпомогнат колегите си от предучилищна възраст. За педагогическия и непедагогически персонал са осигурени лични предпазни средства, а подготовката на общинските детски заведения започна още през миналата седмица, припомнят още от общината.