Източен спечели проект за близо половин млн. лв.
Източен спечели проект за близо половин млн. лв. / Дарик архив

Район „Източен” спечели проекта „Растем заедно“. Той е в областта на предучилищното образование и е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Финансирането е на стойност 467 хил. лв. Дейността е по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и е планирано да обхване 6 детски градини на територия на район „Източен”, коментира районният кмет Николай Чунчуков.

Проектът е насочен към реализиране на адекватни мерки за интеграция на деца от етническите малцинства чрез повишаване на мотивацията им за учене и участието им в културно-образователни дейности. Засилено ще бъде обучението по български език, с активно включване на родителите в социализирането на децата им.