Глобиха търговци, продавали защитени птици на Руския пазар
Глобиха търговци, продавали защитени птици на Руския пазар / sxc.hu

Поредната незаконна продажба на защитени видове птици на Руския пазар в Пловдив констатираха експерти от РИОСВ – Пловдив съвместно с представители на полицията.

От двама търговци са конфискувани общо 16 вида защитени птици, от които 5 кардарини, черешарка, голям синигер, черен синигер, 2 червеногръдки и 6 елхови скатии заедно с клетките. Всички птици са пуснати на свобода в околностите на Пловдив.

2 акта са съставени на нарушителите, като наложените глоби са в размер до 5 хиляди лева. Допълнително на всеки брой защитен вид се налага обезщетение в размер на 40 лева.

Според Закона за биологичното разнообразие се забранява улавянето и убиването на защитени птици, преследването и обезпокояването им, особено в периодите на размножаване; унищожаването или вземането на яйца, както и разрушаването или преместването на гнезда; притежанието, отглеждането, пренасянето и търговията с тях, а също – препарирането, притежанието, пренасянето и износа им извън граница.

Проверките на експертите от РИОСВ – Пловдив продължат.