Фирмите закъсняват с поръчките за новите фактури
Фирмите закъсняват с поръчките за новите фактури / netinfo

Данъчната администрация няма да допуска възстановяването на данъчен кредит по фактури, които след 1 януари не са на бланки нов образец, съобразен с изискванията на новия Закон за ДДС. Компромисите са невъзможни при влязъл в сила нормативен документ, предупреди в икономическата рубрика “Малък портфейл”

главният експерт по приходите в НАП - Пловдив Даниела Даракчиева. Тя подчерта, че законът създава задължения и за нерегистрираните по ДДС лица.

Едва в последните 3-4 дни обаче фирмите са започнали да поръчват новите кочани, установи проверка на Дарик. Забавянето няма да позволи да изпълним всички заявки до нова година, въпреки че по празниците ще работим извънредно, коментираха собственици на пловдивски печатници.

Фирмите не са готови за прилагане на новия Закон за ДДС, заяви Даниела Даракчиева. Тя посочи, че счетоводителите късно са започнали изучаването на постановките на обнародвания през м. август закон. Според Даракчиева много от тях ще срещнат затруднения при задължителното посочване във фактурата на основанието за неначисляване на ДДС по освободени от данъка сделки. В графата трябва да се цитира точно члена от закона, според който не се начислява ДДС. Счетоводителите могат да получат консултация по конкретни казуси в приемното време на НАП в четвъртък от 14 до 16 часа. Експертите ще отговарят в съвсем кратки срокове и на зададени по имейл въпроси.

Урегулраните терени за строителство ще поскъпнат най-малко с 20% следствие само на новия Закон за ДДС, тъй като сделките с такава земя вече ще се облагат, припомни Даракчиева. Според нея отпадането на данъка при сделките със стари имоти /над 5 години след разрешителното за ползването им/ няма да доведе до поевтиняването им. От една страна, и при тях ДДС може да се начислява по преценка на продавача, а от друга – ако това не се прави, възниква задължение за корекция на приспаднатия при строежа или при първоначалната покупка данъчен кредит.